Algemene voorwaarden SUP & FRIENDS

 

 • Deelnemers = personen m/v die materiaal huren en/of deelnemen aan (begeleide) activiteit.
 • SUP & FRIENDS = bedrijf welke zorg draagt voor verhuur, (niet-)begeleide activiteiten en instructie, ingeschreven bij kvk onder nummer 82399190.
 • De deelnemer gaat bij reservering en deelname aan een activiteit akkoord met onze algemene voorwaarden.
 • Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
 • De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat aan een watersport bepaalde risico’s zitten. Hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiële schade of anderszins. SUP & FRIENDS is gevrijwaard voor iedere vorm van aansprakelijkheid, schade & eveneens schade die je toebrengt aan derden. Dat geldt eveneens voor derden die met of zonder ons toezicht gebruik maken van onze activiteiten en boards.
 • Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door SUP & FRIENDS. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de huur van de betreffende vaart.
 • Onze activiteiten zijn tenzij anders gecommuniceerd voor personen vanaf 14 jaar, en in het bezit van een zwemdiploma.
 • Minderjarige deelnemers hebben toestemming gekregen van ouders en/of begeleiders om mee te kunnen doen met een activiteit.
 • De deelnemer verklaart fit genoeg te zijn om een sport te kunnen beoefenen.
 • Gezondheidsproblemen,  epilepsie, allergie voor insecten of andere bijzonderheden betreffende deelnemers worden vooraf bij SUP & FRIENDS gemeld. 
 • Zorg dat je genoeg gegeten en gedronken hebt voordat je het water op gaat.
 • SUPPEN doen we nuchter. De deelnemer is voor en tijdens de activiteit niet onder invloed van alcohol en/of overige drugs.
 • Deelnemen aan een les of activiteit word geboekt via het online reserveringssysteem van VirtuaGym.
 • De lessen en activiteiten kunnen worden ingezet van april t/m september van dit jaar. Tegoeden worden niet meegenomen naar het volgende jaar.
 • Betaling gaat altijd via het reserveringssysteem, in geval van een op maat gemaakte offerte ontvang je een factuur en die dient vooraf voldaan te zijn.
 • Een SUP groepsles tegoed is niet geldig voor andere activiteiten zoals bijvoorbeeld SUPtours. Dit is apart te boeken of in een pakket beschikbaar.
 • SUP & FRIENDS staat voor lessen die doorgaan. Op basis van onze ervaring en professionaliteit maken wij een inschatting of de activiteit doorgang kan vinden. Mocht het niet doorgaan ( bijvoorbeeld door veranderde weersomstandigheden) dan ontvangt de deelnemer uiterlijk 2 uur van te voren bericht via een email. Berichten of vragen aangaande het weer stellen wij niet op prijs.
 • De geplande activiteit is door de deelnemer 2 uur van te voren kosteloos te annuleren via ons reserveringssysteem. Bij een no show komt de credit te vervallen.
 • Bij SUP&FRIENDS SUPPEN we alleen met blote voeten, surfsokken of speciale waterschoenen.
 • Laat kostbaarheden thuis. 
 • SUP & FRIENDS zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert.
 • Deelnemers dragen zorg voor het gebruikte materiaal. Na de les maakt je het board zelf schoon en zet het je het terug op de door ons aangewezen plek.
 • Bij het kwijtraken van een peddel of schade aan een peddel brengen wij € 75,- in rekening. Bij het huren van een board dien je 100,- borg te betalen.
 • De instructeur heeft het recht om deelnemers bij wangedrag te weigeren in de activiteit.
 • Deelnemers zullen te allen tijde de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. De deelnemers respecteren de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels.

 

 

                  Privacy verklaring:

 

 

 • SUP&FRIENDS kan persoonsgegevens over de deelnemer verwerken doordat de deelnemer gebruik maakt van de diensten van SUP&FRIENDS omdat de deelnemer deze zelf bij het invullen van de contactgegevens bij het reserveringssysteem verstrekt. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het Privacy Statement van Viking bookings van toepassing en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.
 • SUP & FRIENDS behoudt zich het recht voor foto’s te maken en deze te mogen plaatsen op hun website en/of hun Social Media accounts.